Famosos

Mhoni Vidente predijo, dos meses antes, infarto de Maradona

Mhoni Vidente predijo, dos meses antes, infarto de Maradona. Foto: Archivo